Iskanje namestitve

od

za

Število oseb

Kraj

Iskanje po šifri objekta

Ko vplačana akontacija prispe na naš račun oziroma po avtorizaciji transakcije izvedene s kreditno kartico, Vam bomo po elektronski pošti poslali voucher.

Na voucherju je poleg vseh informacij vezanih za lastnika in naslov zakupljenega objekta posebej naveden preostali znesek, ki ga mora gost na dan svojega prihoda poravnati pri lastniku objekta. Ob prihodu v zakupljeni objekt izročite voucher Vašemu domačinu. Ko boste lastniku namestitve plačali še preostali znesek, Vam bo predal ključe zakupljene namestitvene enote.

Če se drugi del zneska za namestitev vplača na račun agencije, bo voucher poslan gostu po plačilu drugega dela. Ob prihodu v zakupljen objekt boste izročili voucher Vašemu domačinu, on pa Vam bo nato predal ključe zakupljene namestitvene enote.

Če ste celotni znesek rezervacije vplačali naenkrat, Vam bo voucher poslan po elektronski pošti, in sicer ko bodo vplačana sredstva prispela na naš račun. Ob prihodu v zakupljeni objekt izročite voucher Vašemu domačinu, on pa Vam bo predal ključe zakupljene namestitvene enote.